spolem chodziez

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Chodzieży

Historia spółdzielni

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Chodzieży rozpoczęła swoją działalność 8 marca 1937 roku. Tak więc w roku 2017 obchodziła 80-lecie powstania. Pierwotnie jako, że została utworzona przez pracowników miejscowej fabryki porcelany nosiła nazwę – Spółdzielnia Spożywców Pracowników Fabryki Porcelany „Ćmielów” w Chodzieży. Rejestracja Spółdzielni w Sądzie Okręgowym w Poznaniu nastąpiła 27 września 1937 r. Działalność Spółdzielnia rozpocząła od prowadzenia jednego sklepu spożywczego przy ul. Piekary w Chodzieży. Po II wojenie światowej 1 marca 1945 r. rozpoczął działanie Tymczasowy Zarząd Spółdzielni, a 12 maja tegoż roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni podjęło uchwałę o zmianach w Statucie, m.in. zmieniono nazwę Spółdzielni na Robotniczą Spółdzielnię Spożywców w Chodzieży. Na przełomie lat 40. i 50. Spółdzielnia oprócz działalności handlowej zaczyna prowadzić działalność produkcyjną i gastronomiczną.
W roku 1950 następuje zmiana nazwy Spółdzielni na „Powszechna Spółdzielnia Spożywców z odpowiedzialnością udziałami w Chodzieży”. Z dniem 1 kwietnia 1968 r. Spółdzielnia zostaje włączona do „Społem” Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Poznaniu.
Po kolejnej zmianie organizacyjnej przyjmuje 10 września 1981 r. nazwę „Społem” Powszechna Spółdzielnia SPożywców w Pile Oddział w Chodzieży. Spółdzielnia w latach 80. dużo inwestuje zarówno w budynek administracyjny, jak i nowe pawilony handlowe i sklepy. Od 30 stycznia 1990 r. w wyniku kolejnej reorganizacji Walne Zgromadzenie Przedstawicieli powołuje „Społem” PSS w Chodzieży jako samodzielną jednostkę gospodarczą.
Po odłączeniu się Piekarni i sprzedaży Masarni Spółdzielnia prowadzi działalność handlową, aby od roku 2001 przejść na działalność wyłącznie usługową mianowice wynajem pomieszczeń handlowych, biurowych i magazynowych innym podmiotom gospodarczym.
Tego typu działalność Spółdzielnia prowadzi do chwili obecnej będąc właścicielem budynku administracyjnego i 5 pawilonów handlowych.

Kontakt

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Chodzieży

64-800 Chodzież, ul. Rynek 3/4

tel. +48 67 282 00 71

fax +48 67 282 00 71