spolem chodziez

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Chodzieży

Oferta spółdzielni

Aktualnie Spółdzielnia prowadzi wyłącznie działalność usługową w formie wynajmu pomieszczeń handlowych, biurowych i usługowych w następujących lokalach:

  • 12 lokali biurowych
  • 6 lokali usługowych
  • 7 lokali handlowych
  • 4 pozostałe

Kontakt

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Chodzieży

64-800 Chodzież, ul. Rynek 3/4

tel. +48 67 282 00 71

fax +48 67 282 00 71