spolem chodziez

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Chodzieży

Zarząd spółdzielni

  • Prezes Zarządu – mgr Wojciech Hoffmann
  • Członek Zarządu – Beata Nowak
  • Członek Zarządu – Danuta Peksa

Kontakt

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Chodzieży

64-800 Chodzież, ul. Rynek 3/4

tel. +48 67 282 00 71

fax +48 67 282 00 71